Legg til
Voksne
fra 16 år
Studenter
krever student-ID
Barn (0-11)
0 til 11 år
Barn (12-15)
12 til 15 år
Elever
Elev-ID kreves
Barn (0-5)
Opptil 6 år
Barn (6-14)
6 til 14 år
Barn
0 til 15 år
Honnør
krever ID
Sykler
Elsykler er ikke tillatt